Bardahl Prof Cleaner
nerving-autoservice

Bardahl Prof Cleaner

 

Indsprøjtningssystemer er sårbare overfor forurening af vand, snavs og diverse aflejringer. Et urent system vil ikke effektivt levere brændstof til motoren - dette vil forårsage ujævn tomgang, forringet ydeevne og dårligere brændstoføkonomi.

 

En rens med Bardahl Prof Cleaner giver følgende forbedringer,

uden at skille motoren ad:

 

  • Renser og beskytter hele indsprøjtningssystemet (dyser, ventiler, pumper, forbrændingskamre).

 

  • Forbedrer acceleration, motorydelse og kold-start.

 

  • Giver bedre brændstoføkonomi og renere for-brænding.

 

  • Forebygger og løsner diverse belægninger, GOM* m.m.

 

  • Reducerer brændstofforbrug.

 

  • Reducere motor– og dyse støj på grund af stor, smørende effekt.

 

  • Reducerer skadelige udstødningsgasser og foru-rening på grund af renere forbrænding.

 

*GOM er en forkortelse af ”Granulat Omiophilic Ma-terial” og er nærmest blevet en fællesbetegnelse for alle de mikroskopiske rester, fra selve forbrændin-gen, som ikke ryger ud af udstødningssystemet un-der motorgangen. De sætter sig derimod i forbræn-dingskammer og på ventiler og er med til at give en dårligere motorgang i det lange løb. I forbindelse med den nye EU regel om minimum 10% biobrænd-stof inden for en årrække, vil vi se en gevinst der hedder mindre CO2 udslip, men selv den nye 2. ge-nerations bioethanol (lavet af hvede og raps) som blandes i brændstoffet giver mere uren forbræn-ding (mere GOM).

Bardahl Proffesionel indsugnings rens

Problemer

 

Ophobning af sod og olie i indsugningssystem

reducerer luftstrømmen, som er livs nødvendig for en god forbrænding. Derfor mindskes motorkraft og

ydelse væsentligt, Samtidig kan der være start

vanskeligheder.

 

Symptomer

 

Masser af røg og forurening, vanskelig start,

mindre motorkraft og højere brændstof forbrug.

En komplet og professionel rens af systemet

er nødvendig.

Efter Rens

 

Behandlingen efterlader indsugning, spjæld og EGR-ventil fri for sod, olie og koks og giver dermed en bedre motorgang, forøget motorkraft samt bedre brændstoføkonomi.

 

Rensningen kan også afhjælpe biler med for høj forurening.

Tangmosevej 93 4600 Køge +45 2143 5060 Kontakt@nervingautoservice.dk cvr. 36954248